Sergei Udovik

publisher, writer, journalist, photographer, analyst

Ukraine. Historical Sights. Published

3 July 2013 13:44 -- manager

Published photo book Ukraine. Historical Sights (German, French). This lavishly illustrated book tells about the most interesting historical sights of Ukraine: Pechersk Lavra, St. Sophia Cathedral in Kiev, Chernigov, Stone Grave, Chersonese, Livadia, Bakhchisarai, Kharkiv, Lviv, Kreminets, Medzhybozh, Pochayev, Dubna, Chernivtsi, Kamjanetsky-Podolsky, Hotina, Svirzh, Olesky, Zolochiv, Zhovkva, Krekhova, Unyeva, Lutsk, Uman, Svyatogorskyy Monastery, Ostroga, Odessa, Belgorod-Dniester fortress, Mukachevo. The book contains 201 colour photos.